PRAVILA PONAŠANJA U SALI ZA VEŽBANJE AIKIDA


Važno je poštovati učenja i filozofiju osnivača, kao i način na koji učitelj (sensei) ili instruktor prenose ta učenja.

Dužnost svakog učenika je da nikada ne koristi aikido tehnike kako bi povredio drugu osobu ili da bi se bespotrebno razmetao, nego da bi svojim znanjem pozitivno uticao na svoju okolinu.

Potrebno je doći najmanje petnaest minuta pre početka treninga da bi se mogli na vreme presvući i pripremiti za početak treninga.

Uvek se naklonite kada stupite na tatami ili pri odlasku s tatamija u smeru kamize i lika osnivača.

Nekoliko minuta pre početka vežbe trebate zauzeti formalni sedeći položaj (seiza) raspoređeni po rangu.

Trening započinje i završava formalnom ceremonijom. Važno je da ne zakasnite i da učestvujete u toj ceremoniji, no ako se dogodi da ipak zakasnite, morate pričekati, sedeći u seizi pokraj tatamija, sve dok vam instruktor ne dopusti da se priključite. Izvedite naklon kada stupite na tatami. Vrlo je važno da ne ometate trening.

Ne pričajte i ne hodajte okolo dok instruktor pokazuje i objašnjava tehniku.

Sukobljavanja na tatamiju su najstrože zabranjena. 

Važno je poštovati svog partnera i čuvati ga od ozleda. Vaša je odgovornost ne uzrokovati povredu.

Poslušajte savete koje vam instruktor daje. Rasprave nisu dopuštene.

Poštujte ljude koji imaju više iskustva od vas. Nikada ne započinjite polemike oko tehnike.

Nikada ne namećite svoje ideje drugima o tome kako bi tehnika trebala izgledati već za savet pitajte instruktora.

Na tatamiju se sedi u seizi, ali ako vam je koleno povređeno sedite prekrštenih nogu. Nikako se ne smije sediti ispruženih nogu, niti se ne naslanjati na zid ili ležati.

Za vreme treninga, dok instruktor tumači tehniku, tiho i pažljivo sedite u seizi. Nakon što je tehnika objašnjena, naklonite se instruktoru, zatim partneru i počnite vežbati.

Kada se signalizira kraj vežbe, odmah stanite. Naklonite se partneru i što pre zauzmite položaj u liniji, pokraj ostalih učenika.

Ako iz nekog razloga morate nešto upitati instruktora, priđite mu, nikada ga ne zovite k sebi, s poštovanjem se naklonite i pričekajte da vam se obrati (stojeći naklon je dovoljan).

Ako vam je tehnika koja se vežba već poznata i radite s nekim koji je ne zna, dopušteno je voditi ga kroz tehniku. Međutim, ako niste Yudansha (crni pojas) ne pokušavajte svog partnera ispravljati niti mu davati upute.

Ogrlice i prstenje skinite pre početka treninga. Takođe, nije dozvoljeno žvakanje žvakaćih guma ili bombona zbog vlastite sigurnosti.

Razgovor u toku treninga treba svesti na minimum.
 
Keiko gi (kimono) treba da bude čist i uredan. Nokti na rukama i nogama uredno podrezani, kako bi se izbegle moguće povrede.

Nikada ne upotrebljavajte tuđi Jo (štap), Ken (mač) ili Tanto (drveni nož) bez znanja vlasnika. Uvek nosite svoj pribor za treniranje.

Dužnost je svake osobe da učestvuje u stvaranju pozitivne atmosfere, harmonije i međusobnog poštovanja u Dojo-u.

Prilikom ulaska u dojo, obavezno isključite mobilni telefon.

Najstrože je zabranjen dolazak na trening pod uticajem bilo kakvih opojnih sredstava.